70168

Ένα εκπτωτικό κουπόνι μπορεί να αφαιρέσει είτε ποσοστό επί της τιμής είτε ένα συγκεκριμένο ποσό.