70132

Για να δημιουργήσουμε μια κατηγορία, δεν είναι απαραίτητο να εισάγουμε το όνομα αυτής. Εάν αφήσουμε το πεδίο κενό, το Joomla! το συμπληρώνει αυτόματα.

70133

Εάν διαγράψουμε μια κατηγορία, όλα τα άρθρα που βρίσκονταν σε αυτή διαγράφονται.