70158

Όταν ένας χρήστης εγγράφεται στο Joomla!, δημιουργείται αυτόματα και στο VirtueMart.

70169

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή πελατών από το VirtueMart.

70171

Στο VirtueMart μπορούμε να ορίσουμε ποια πεδία είναι απαραίτητα κατά την εγγραφή ενός χρήστη.

70172

Στο VirtueMart μπορούμε να ορίσουμε ποια πεδία θα εμφανίζονται κατά την εγγραφή ενός χρήστη.