70118

Το Joomla! είναι ένα...

70119

Για να εγκαταστήσουμε το Joomla! σε έναν server είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας βάσης δεδομένων.

70120

Το Joomla! δεν υποστηρίζει βάσεις δεδομένων της MySQL.

70121

Δεν μπορούμε να πάρουμε backup του Joomla! μέσα από το ίδιο το Joomla!.

70122

Για να επαναφέρουμε κάποιο αντίγραφο ασφαλείας (backup) του Joomla! είναι απαραίτητη η χρήση επιπλέον εφαρμογών.

70123

Για να αναβαθμίσουμε την έκδοση του Joomla! στην τελευταία, είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση όλων των αρχείων.

70124

Σε κάθε αναβάθμιση του Joomla!, μπορούμε να κατεβάσουμε μόνο τα αρχεία που έχουν τροποιηθεί και να αντικαταστήσουμε μόνο αυτά στην σελίδα μας.

70131

Η έκδοση 1.5 του Joomla! έχει Ενότητες, Κατηγορίες και Μενού.

70196

Στην σελίδα διαχείρισης του Joomla! μπορεί να συνδεθεί οποιοσδήποτε χρήστης.