70203

Για να εισάγουμε έναν χάρτη στην σελίδα μας, χρειαζόμαστε το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της θέσης που θέλουμε να προβάλουμε.

70204

Το γεωγραφικό μήκος και πλάτος ενός σημείου είναι πάντα δύο ακέραιοι αριθμοί.