70022

Εμφανίστε το Πλαίσιο σύνδεσης οπουδήποτε στην αρχική σελίδα.

70023

Αποκρύψτε το Πλαίσιο σύνδεσης από την αρχική σελίδα.

70024

Φροντίστε ο χρήστης να μεταβαίνει στην σελίδα του Ανθρώπινου δυναμικού, αφού συνδεθεί στην σελίδα.

70025

Φροντίστε ο χρήστης να μεταβαίνει στην σελίδα του Που θα μας βρείτε, όταν αποσυνδέεται.