70037

Αλλάξτε το θέμα της κεντρικής σελίδας σε beez

70115

Εγκαταστήστε το θέμα με όνομα colourful-world που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας σας και ορίστε το ως προεπιλεγμένο.

70116

Φροντίστε να εμφανίζεται η αναζήτηση στο επάνω μέρος της σελίδας.

70117

Ορίστε τον κείμενο που εμφανίζεται μέσα στο πλαίσιο κειμένου της αναζήτησης, να είναι αναζήτηση στο site και φροντίστε να εμφανίζεται μόνο σε συνδεδεμένους χρήστες.

70135

Η δυνατότητα της αναζήτησης είναι ένα...