70212

Δημιουργήστε έναν μεταφορέα με όνομα ACS και σειρά εμφάνισης 1.

70213

Διαγράψτε τον μεταφορέα SpeedEx.

70214

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δημιουργήστε ένα μεταφορικό κόστος με όνομα ACS Express. Ορίστε την σειρά εμφάνισης σε 1, μεταφορέα την ACS, χώρα την Ελλάδα (Greece), ελάχιστον βάρος 0 και μέγιστο βάρος 100. Στη συνέχεια, ορίστε τα μεταφορικά σε 32, το νόμισμα σε ευρώ και το ΦΠΑ σε 23%.

70215

Διαγράψτε το μεταφορικό κόστος με όνομα ACS Express.

70216

Τροποποιήστε το μεταφορικό κόστος του ACS Express σε 41 ευρώ.