70102

Από τον φάκελο φωτογραφιών certification, διαγράψτε τις φωτογραφίες web.jpg και basic.jpg.

70103

Φροντίστε στους επιτρεπόμενους τύπους φωτογραφιών και στις αποδεκτές επεκτάσεις που μπορείτε να ανεβάσετε, να συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αρχείων png.

70136

Το Joomla! μας δίνει την δυνατότητα να ανεβάσουμε φωτογραφίες στον server.

70137

Δεν μπορούμε να διαγράψουμε μια φωτογραφία εάν την έχουμε χρησιμοποιήσει σε κάποιο άρθρο.