70088

Φροντίστε να εμφανίζονται τα τελευταία προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος στο δεξί τμήμα της αρχικής σελίδας.

70093

Φροντίστε να εμφανίζονται στο δεξί τμήμα της αρχικής σελίδας τα πιο δημοφιλή προϊόντα του ηλεκτρονικού σας καταστήματος.

70094

Φροντίστε να εμφανίζονται στην αρχική σελίδα του Joomla!, τα 5 πιο δημοφιλή (Top 10) προϊόντα του ηλεκτρονικού σας καταστήματος.

70173

Για να εμφανίσουμε τα τελευταία προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος στην αρχική σελίδα είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ενός module.

70174

Για να εμφανίσουμε τα πιο δημοφιλή προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος στην αρχική σελίδα είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ενός module.