70010

Δημιουργήστε μια κατηγορία με τίτλο Προσωπικό η οποία να εμφανίζεται σε όλους τους χρήστες.

70011

Τροποποιήστε την κατηγορία με τίτλο Παρουσιάσεις ώστε να εμφανίζεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες.

70012

Διαγράψτε την κατηγορία με τίτλο Προσωπικό.

70132

Για να δημιουργήσουμε μια κατηγορία, δεν είναι απαραίτητο να εισάγουμε το όνομα αυτής. Εάν αφήσουμε το πεδίο κενό, το Joomla! το συμπληρώνει αυτόματα.

70133

Εάν διαγράψουμε μια κατηγορία, όλα τα άρθρα που βρίσκονταν σε αυτή διαγράφονται.

70183

Δημιουργήστε μια ενότητα με τίτλο Εταιρικό προφίλ. Ως ψευδώνυμο ορίστε etairiko-profil και ως περιγραφή το κείμενο Εταιρία Diploma

70184

Αλλάξτε τον τίτλο της ενότητας Εταιρικό προφίλ σε Εταιρία Diploma

70185

Διαγράψτε την ενότητα Εταιρικό προφίλ

70186

Προσθέστε την κατηγορία Πιστοποιήσεις στην ενότητα Εταιρικό προφίλ.