70013

Δημιουργήστε στο μενού με τίτλο Γενικά, έναν σύνδεσμο με τίτλο Πληροφορίες ο οποίος θα προβάλει σε μορφή ιστολογίου τα άρθρα της κατηγορίας Προσωπικό.

70014

Μέσα στο μενού Σύνδεσμοι δημιουργήστε έναν σύνδεσμο με τίτλο Τοποθεσία ο οποίος θα μεταβαίνει στο άρθρο με τίτλο Που θα μας βρείτε

70015

Μετακινήστε τον σύνδεσμο Εγγραφή του μενού Γενικά, ώστε να εμφανίζεται πρώτος.

70016

Μετονομάστε τον σύνδεσμο Που θα μας βρείτε σε Τοποθεσία του μενού Εταιρία. Στην συνέχεια, φροντίστε να μην εμφανίζεται ο αρθρογράφος στο άρθρο.

70017

Φροντίστε όλοι οι σύνδεσμοι του μενού Εταιρία να εμφανίζονται μόνο στους συνδεδεμένους χρήστες.

70018

Αλλάξτε το ψευδώνυμο του συνδέσμου Που θα μας βρείτε του μενού Εταιρία σε topothesia

70019

Φροντίστε ο σύνδεσμος Πιστοποιητικά Web του μενού Γενικά να συνδέεται με το άρθρο Web Πιστοποιητικά

70020

Φροντίστε ο σύνδεσμος Που θα μας βρείτε του μενού Εταιρία, να ανοίγει σε νέο παράθυρο.

70021

Διαγράψτε το μενού Σύνδεσμοι.

70043

Από το μενού Εταιρία φροντίστε να μην εμφανίζεται η επιλογή Που θα μας βρείτε

70044

Φροντίστε η επιλογή Πιστοποιητικά Web, του μενού Γενικά να εμφανίζεται τελευταία.

70045

Μέσα στο μενού Γενικά, δημιουργήστε έναν σύνδεσμο με όνομα Sign In ο οποίος θα οδηγεί τον χρήστη σε μια σελίδα σύνδεσης (Login).

70046

Φροντίστε η επιλογή Google του μενού Σύνδεσμοι να οδηγεί στην σελίδα www.google.com

70047

Φροντίστε όταν κάποιος κάνει κλικ στην επιλογή Εγγραφή του μενού Γενικά, να οδηγείται στην σελίδα εγγραφής (Registration Form).

70109

Φροντίστε η επιλογή Πιστοποιητικό Expert Office του μενού Γενικά, να έχει ως γονική επιλογή την επιλογή Πιστοποιητικό Basic Office.

70134

Δεν έχουμε την δυνατότητα να αλλάξουμε την σειρά εμφάνισης των επιλογών σε ένα μενού.