70089

Ενεργοποιήστε την δυνατότητα αξιολόγησης των προϊόντων σας από τους χρήστες του ηλεκτρονικού σας καταστήματος.

70091

Φροντίστε οι αξιολογήσεις των προϊόντων του ηλεκτρονικού σας καταστήματος, να εμφανίζονται αυτόματα στην σελίδα κατά την αποστολή τους.

70092

Στον πίνακα διαχείρισης του ηλεκτρονικού καταστήματος υπάρχουν δύο αξιολογήσεις προς έγκριση. Εγκρίνετέ τες και στην συνέχεια ενεργοποιήστε την αυτόματη ανάρτησή των αξιολογήσεων κατά την αποστολή τους.

70175

Για να έχουν οι χρήστες την δυνατότητα αξιολόγησης των προϊόντων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε την αντίστοιχη επιλογή.